De leraren van Musubi
Martin van Noort
Gradatie:
Aikidoleraar niveau 3 - 5e dan aikikai
Adres:
Martin van Noort (1972) is in het dagelijks leven
 werkzaam in de ICT als billing manager. In 1988
 begon Martin op vijftienjarige leeftijd met aikido 
bij zijn leraar Henk Kat. Hij kwam in aanraking
 met aikido tijdens een workshop op zijn middelbare school waarbij men kennis kon maken met
 diverse budovormen. Tijdens deze workshop 
raakte hij direct gefascineerd door de schijnbaar
 moeiteloos uitgevoerde aikidotechnieken en besloot hij om ‘de weg’ van aikido te gaan volgen. Zodoende kwam hij terecht bij Henk Kat, toen nog verbonden aan de lokale sportschool te Lisse. Het beoefenen van aikido werd voor hem steeds boeiender en al snel liep het aantal trainingsuren per week op. Naast de reguliere trainingen met de groep werkte hij veel samen met Henk Kat om alle aspecten van de krijgskunst aikido te kunnen bestuderen en aan te scherpen. Samen waren zij zo dagelijks in de dojo te vinden en Martin behaalde als eerste leerling van Henk Kat de 1e dan. Naast Henk Kat zijn andere belangrijke leraren voor hem geweest: wijlen Nobuyoshi Tamura shihan en wijlen Seiichi Sugano shihan, die beiden directe studenten van grondlegger Morihei Ueshiba zijn geweest. En hiernaast ook Claude Pellerin sensei, die weer een leerling van wijlen Tamura shihan was. Martin van Noort behaalde in 1999 de bevoegdheid van aikidoleraar A en is inmiddels (2018) 5e dan aikido. Samen met Henk Kat is hij auteur van het boek ‘Aikido elementair’. Zie voor informatie hierover elders op deze site. Hij geeft aikidolessen bij Aikido ‘Musubi’ de Bollenstreek en is de webmaster van www.musubi.nl.
E-mail verzenden
(optioneel)