Home

Protocol Sportfondsen Lisse. Gebruik ‘Buitenveld naast Sportcentrum De Waterkanten

1. Algemene richtlijnen
2. Locatie
3. Logistiek plan 
4. Organisatie maatregelen rondom de trainingen/ sportactiviteiten 
5. Maatregelen ouders/verzorgers/trainers/deelnemers
 
1. Algemene Richtlijnen
• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus COVID-19. Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;
• Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar. Dit geldt voor jongeren tot en met 18 jaar alleen tijdens de training);
• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
• Ga voordat je naar de Aikidolesvertrekt thuis naar het toilet;
• Was voor je Aikidolesthuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
• Was je handen met water en zeep voor en na bezoek van de Aikidoles;
• Douche thuis en niet op de sportlocatie;
• Vermijd het aanraken van je gezicht;
• Schud geen handen;
• Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de Aikidolesaan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.
 
2. Locatie
De Aikidolessen vinden plaats op het buitenterrein (veld) naast Sportcentrum De Waterkanten. Het sportcentrum de Waterkanten blijft gesloten, de deur bij het veld is open voor EHBO en toilet voor hoge nood. Sportfondsen Lisse zorgt voor 1 toezichthouder. Aikido Musubi de Bollenstreek verzorgt ook bij iedere les een toezichthouder. Samen regelen zij de logistiek.
 
3. Logistiek plan
Logistiek halen en brengen deelnemers. Zowel bij wegbrengen en halen bij het sportcentrum de verkeersaanwijzingen opvolgen.
Jeugd (-13 jaaren junioren (+13 jaaren volwassen Aikidokaverzamelen op het plein bij hun Aikidoleraar en/of toezichthouder van Aikido Musubi de Bollenstreek.
Junioren (+13 jaar) en volwassenenhouden zich hierbij aan de 1,5 meter afstand.
Kom zo mogelijk alleen. 
Ouders kunnen hun kinderen uiterlijk 10 min van tevoren brengen. 
Ouders kunnen hun kinderen afzetten op het boventerrein van Sportfondsen Lisse.
Kinderen kunnen dan op het plein verzamelen bij hun Aikidoleraar.
Ouders lopen NIET mee. 
Bij het halen blijven de ouders in de auto of op 1,5m afstand op het plein. 

Logistiek tijdens de training, Jeugd -13 en junioren +13
De jeugd (-13) en junioren (+13) Aikidoles is op dinsdag van 17:30 uur tot 18:20 uur. Voor aanvang van de aikidoles wordt er verzameld op het plein en na de Aikidoles worden Aikidoka hier weer naartoe terug begeleid door de toezichthouder en/of Aikidoleraar.

Op het trainingsveld wordt afhankelijk van het aantal deelnemers lesgegeven in één of twee lesgroepen. Jeugd -13 jaar en junioren +13 jaar. Bij de jeugd -13 jaar en de junioren +13 jaar zal de 1,5 meter afstand in acht worden genomen tussen de Aikidoleraar en toezichthouder en de jeugd en junior Aikidoka. De jeugd en junior Aikidoka mogen wel onderling met elkaar trainen, zonder in achtneming van de 1,5 meter afstand. De instructie zal gegeven worden op afstand. Er is voldoende ruimtebeschikbaar op het trainingsveld

Ouders en verzorgers mogen niet op het trainingsveld aanwezig zijn

Logistiek tijdens de training Volwassenen

De Aikidoles voor volwassenen is op dinsdag van 18:30 tot 19:30 uur. DvolwassenAikidoka verzamelen op het plein met in achtneming van 1,5 meter afstand. Tussen alle Aikidoka, leraren en toezichthouder(s) geldtook tijdens de Aikidoleseen onderlinge afstand van 1,5 meterOp het trainingsveld is voldoende ruimte beschikbaar en zullen ruime plekken worden gemarkeerd, zodat de te houden afstand duidelijk zichtbaar zal zijn. 

Algemeen

Er zal tijdens elke les een toezichthouder aanwezig zijn welke toezicht houdt op de onderlinge afstand en overzicht bewaard. De contactpersoon voor het Coronabeleid binnen Aikido Musubi de Bollenstreek is Henk Kat, bereikbaar op 06-54298128.

Tijdens de Aikidolessen, in het bijzonder de lessen voor volwassenen, zal gebruik worden gemaakt van de Aikido-trainingswapens (Jo, Bokken en Tanto). Neem deze, indien in eigen bezit, mee naar de Aikidoles. Aikido Musubi de Bollenstreek heeft een beperkt aantal wapens beschikbaar voor hen die deze niet bezitten.DeAikido trainingswapens zullen vooren na gebruik worden gereinigd. Schoonmaakmiddelen zullen op het trainingsveld aanwezigen beschikbaar zijn. Ook om logistieke redenen is het aan te raden zelf een pakje schoonmaakdoekjes mee te nemen.

4. Maatregelen voor ouders/verzorgers, Aikidoka en trainers

Maatregelen voor ouders/verzorgers

Breng alleen je eigen kind(eren) naar de accommodatie
Breng je kinderen alleen naar de accommodatie op tijden dat je kind ingeschreven heeft
Ouders zorgen ervoor dat de kinderen in sportkleding komen en thuis naar het toilet zijn geweest. Er is geen kleed- of douchegelegenheid open.
Ouders hebben geen toegang tot het trainingsveld
Volg altijd de instructies van de trainers/personeel van Sportfondsen / de Waterkanten op
Verblijf, als u tijdens de training niet weg gaat, i.v.m. de 1,5 meter maatregelen op afstand van het toegangshek van het sportveld.

Maatregelen voor Aikidoka

Kom alleen voor de aikidoleswaarvoor je hebt ingeschreven.
Kom in sportkleding naar het trainingsveld.
Kom niet eerder dan 10 min voor aanvang van de Aikidoles.
Volg altijd de instructies van Aikidoleraren/toezichthouders en personeel van de Waterkanten op. 
Houd 1,5 meter afstand tot andere AikidokaAikidoleraren en toezichthouders. Kinderen tot 12 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.Voor jongeren tot en met 18 jaar geldt dit alleen tijdens de Aikidoles
Was/ reinig je handen voor en na de Aikidoles.
Verlaat na de Aikidoles direct het trainingsveld en ga naar huis.

Maatregelen voor Aikidoleraren en toezichthouders

Er mag alleen buiten gesport worden op het trainingsveld.
Mensen die niet komen trainen of geen rol hebben in de organisatie van die training zijn niet welkom op het trainingsveld.
​​De Aikidoleraren en toezichthouders worden geacht om mensen aan te spreken op het schenden van de regels en hen uiteindelijk de toegang tot het trainingsveld teontzeggen wanneer geen gehoor wordt gegeven aan de ingestelde regels.
Sportcentrum de Waterkanten blijft gesloten. Alleen Aikidoleraren hebben toegang tot de materialen.   
-  De toezichthouder namens Aikido Musubi de Bollenstreek en medewerker Sportfondsen reguleren het toiletbezoek. Geef maximaal 1 persoon toegang per toiletgroep. 
EHBO-kit en ice packs in EBHO-ruimte.
Voor de veiligheid van Aikidoka en Aikidoleraren is het van groot belang dat Aikidoleraren adequaat worden geïnformeerd over het protocol. Voorafgaand aan de heropening van onze accommodatie krijgen alle begeleiders een goede uitleg met betrekking tot alle processen in en rondom de accommodatie.

Per vereniging is een bestuurs- of commissielid verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol. Er is altijd minimaal één bestuurs- of commissielid op de accommodatie om toe te zien op de naleving van dit protocol en spreekt mensen aan op overtredingen. Wijs mensen op de sociale controle en maak er een gezamenlijke verantwoordelijkheid van.

Aikidokaen Aikidoleraren worden via de website en via posters op de accommodatie geïnformeerd over de hygiëneregels en de gewijzigde regels op de accommodatie.